Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antitrombin III

Klassificering: 1

Preparat: Antithrombin III Baxalta, Atenativ®, ATryn®

ATC kod: B01AB02

Substanser: antitrombin alfa, antitrombin III

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Antitrombin III förväntas, på grund av den relativt höga molekylvikten, inte passera över i bröstmjölk, varför risken för barnet anses vara låg. Dessutom inaktiveras troligen antitrombin III i barnets mage.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.