Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aripiprazol

Klassificering: 2

Preparat: Abilify, ABILIFY MAINTENA, Abilify Maintena Kit, Aripiprazol Ebb, Aripiprazol Krka, Aripiprazol STADA, Aripiprazole Accord, Aripiprazole Accord Healthcare, Aripiprazole Aristo, Aripiprazole Medical Valley, Aripiprazole Sandoz, Aripiprazole Teva

ATC kod: N05AX12

Substanser: aripiprazol, aripiprazolmonohydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn är sannolikt låg. Amning bör dock endast ske under förutsättning att goda möjligheter finns för klinisk uppföljning av moder och barn. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är okända.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från fyra kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 8% (1-4). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (1,2). Minskad viktuppgång, viktnedgång och kraftig dehydrering på grund av minskad mjölkproduktion, har rapporterats hos två ammade barn (4,5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Watanabe N, Kasahara M, Sugibayashi R, Nakamura T, Nakajima K, Watanabe O et al. Perinatal use of aripiprazole: a case report. J Clin Psychopharmacol 2011;31(3):377-379. PubMed
  2. Lutz UC, Hiemke C, Wiatr G, Farger G, Arand J, Wildgruber D. Aripiprazole in pregnancy and lactation: a case report. J Clin Psychopharmacol 2010;30(2):204-205. PubMed
  3. Schlotterbeck P, Leube D, Kircher T, Hiemke C, Grunder G. Aripiprazole in human milk. Int J Neuropsychopharmacol 2007;10(3):433. PubMed
  4. Nordeng H, Gjerdalen G, Brede WR, Michelsen LS, Spigset O. Transfer of aripiprazole to breast milk: a case report. J Clin Psychopharmacol. 2014;34:272-5. PubMed
  5. Morin C, Chevalier I. Severe Hypernatremic Dehydration and Lower Limb Gangrene in an Infant Exposed to Lamotrigine, Aripiprazole, and Sertraline in Breast Milk. Breastfeed Med. 2017;12:377-380. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.