Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Artikain

Klassificering: 2

Preparat: Septocaine, Septocaine forte, Ubistesin, Ubistesin forte

ATC kod: N01BB58

Substanser: artikain, artikainhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Artikains korta halveringstid innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Om modern har systemiska biverkningar rekommenderas amningsuppehåll tills biverkningarna försvunnit.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.