Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atenolol

Klassificering: 2

Preparat: Atenolol Accord, Atenolol Actavis, Atenolol Mylan, Atenolol Nycomed, Atenolol Orifarm, Atenolol Sandoz, Atenolol Takeda, Atenolol Teva, Tenormin, Tenormin®

ATC kod: C07AB03

Substanser: atenolol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig och vid amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex. bradykardi och hypoglykemi).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från knappt 50 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 20% (eventuellt upp till 40%, kopplingen dos-koncentration är oklar i några av studierna) (1-5). Koncentrationer upp till 0,44 µmol/L har uppmätts hos 26 barn (1-2,5). 33 ammade barn visade inga tecken på betablockad (det redovisades inte om de undersöktes för andra symtom eller ej) (4-6). Hypotermi, cyanos och bradykardi har rapporterats hos ett ammat barn, symtomen försvann när amningen avslutades (3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Liedholm H, Melander A, Bitzén PO, Helm G, Lönnerholm G, Mattiasson I et al. Accumulation of atenolol and metoprolol in human breast milk. Eur J Clin Pharmacol. 1981;20(3):229-31. PubMed
  2. Kulas J, Lunell NO, Rosing U et al. Atenolol and metoprolol. A comparison of their excretion into human breast milk. Acta Obstet Gynecol Scand Suppl. 1984;suppl 118:65-9. PubMed
  3. Schimmel MS, Eidelman AI, Wilschanski MA et al. Toxic effects of atenolol consumed during breast feeding. J Pediatr. 1989;114:476-8. PubMed
  4. Thorley KJ, McAinsh J. Levels of the beta-blockers atenolol and propranolol in the breast milk of women treated for hypertension in pregnancy. Biopharm Drug Dispos.1983;Jul-Sep;4(3):299-301. PubMed
  5. Eyal S, Kim JD, Anderson GD et al. Atenolol pharmacokinetics and excretion in breast milk during the first 6 to 8 months postpartum. J Clin Pharmacol. 2010;50:1301-9. PubMed
  6. Holt DW, Bhamra R, Thorley KJ, Fowler MB, Jackson G. High performance liquid chromatographic measurement of atenolol: placental transfer and expression in breast milk Br J Clin Pharmacol 1982;14:148P-149P. Br J Clin Pharmacol . 1982;14(1):148-149.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.