Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atomoxetin

Klassificering: 3

Preparat: Atomoxetin Actavis, Atomoxetin Glenmark, Atomoxetin Medical Valley, Atomoxetin Mylan, Atomoxetin Orion, Atomoxetine Accord, Atomoxetine Sandoz, Atomoxetine STADA, Audalis, Strattera

ATC kod: N06BA09

Substanser: atomoxetin, atomoxetinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas. Om amning ändå sker bör barnet observeras med avseende på biverkningar såsom somnolens, dålig viktuppgång, övre buksmärta, förstoppning och dyspepsi.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Längre sömn har beskrivits hos två ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Data on file, Lilly Research Laboratories

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.