Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atorvastatin

Klassificering: 3

Preparat: Atorab, Atorbir, Atorstad, Atorvastad, Atorvastatin 1A Farma, Atorvastatin Accord, Atorvastatin Actavis, Atorvastatin Bluefish, Atorvastatin Ebb, Atorvastatin Krka, Atorvastatin Mylan, Atorvastatin Orifarm, Atorvastatin Orion, Atorvastatin Paranova, Atorvastatin Pfizer, Atorvastatin Sandoz, Atorvastatin SUN, Atorvastatin Teva, Atorvastatin Xiromed, Atozet, Lipistad, Lipitor, Lipitor®, Sortis, Tahor, Tavara, Torvast, Zarator

ATC kod: C10AA05, C10BA05

Substanser: atorvastatin, atorvastatinkalcium, atorvastatinkalcium, amorf, atorvastatinkalciumisopropanolat, atorvastatinkalciumpropylenglykolsolvat, atorvastatinkalciumtrihydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes då kliniska data saknas och risken för påverkan på barnets lipidmetabolism inte kan uteslutas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos ett fåtal ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Botha TC, Pilcher GJ, Wolmarans K, Blom DJ, Raal FJ. Statins and other lipid-lowering therapy and pregnancy outcomes in homozygous familial hypercholesterolaemia: A retrospective review of 39 pregnancies. Atherosclerosis. 2018;277:502-507. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.