Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atovakvon

Klassificering: 2

Preparat: Atovakvon/Proguanil Glenmark, Horisto, Malarone, Malarone®, Malarone® Junior, Malastad, Wellvone, Wellvone®

ATC kod: P01AX06, P01BB51

Substanser: atovakvon

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Eftersom data om övergång i bröstmjölk och eventuell påverkan på ammade barn saknas rekommenderas dock, om möjligt, användning av klorokin, meflokin eller doxycyklin som har bättre amningsdokumentation.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Dosering för malariaprofylax finns dock för barn från 5 kg (1). Risken om modern skulle insjukna i malaria är betydligt högre än den barnet utsätts för på grund av läkemedelsexponering vid amning men Folkhälsomyndigheten rekommenderar i första hand klorokin, meflokin eller doxycyklin för malariaprofylax under amningsperioden (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Arguin PM,Tan KR. Chapter 3. Infectious Diseases Related to Travel. Malaria. Centers for Disease Control and Prevention. U.S. Department of Health & Human Services https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-to-travel/malaria [cited 2017-04-10]. länk
  2. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för malariaprofylax 2015. https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/22492/Rekommendationer-malariaprofylax-2015-15143.pdf. [cited 2017-04-10]. Länk

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.