Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atropin

Klassificering: 2

Preparat: Atropin AB Unimedic, Atropin Bausch & Lomb, Atropin Mylan, Atropin Stragen, Atropine SDU Faure, Atropin-POS, Atropinsulfat, Isopto®-Atropin, Palladon Comp

ATC kod: A03BA01, N02AG04, S01FA01, V03AB

Substanser: atropin, atropinsulfat (monohydrat)

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid terapeutiska doser, men barnet bör observeras för tecken på antikolinerga biverkningar, såsom till exempel muntorrhet, temperaturhöjning och CNS-symtom.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.