Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Auranofin

Klassificering: 3

Preparat: Ridaura

ATC kod: M01CB03

Substanser: auranofin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms som hög vid terapeutiska doser på grund av auranofins mycket långa halveringstid och dess biverkningsprofil, såsom allvarlig trombocytopeni och benmärgshämning (1).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Ett annat guldsalt, natriumaurotiomalat, passerar dock över till bröstmjölk i hög grad (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Ridaura (auranofin) Produktresumé (SPC). Abcur
  2. Bell RA, Dale IM. Gold secretion in maternal milk. Arthritis Rheum 1976;19(6):1374. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter