Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azatioprin

Klassificering: 2

Preparat: Azathioprin 1A Farma, Azathioprin Actavis, Azathioprin Orifarm, Azathioprine, Azathioprine medac, Azatioprin Mylan, Imuran, Imuran®, Imurel®

ATC kod: L04AX01

Substanser: azatioprin, azatioprinnatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Vid amning rekommenderas att barnets blodstatus och B-celler följs.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 27 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 0,6 % (azatioprin + metaboliterna 6-MP, 6-TGN och 6-MMP) (1-6). Koncentrationer under detektionsgränsen har uppmätts hos 15 barn (2,7,9,15). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett 100-tal ammade barn (1-4,7-20). Påverkan på blodcellsantalet, låga neutrofiler, neutropeni, död på grund av problem efter prematuritet samt plötslig spädbarnsdöd har rapporterats hos sammanlagt fem ammade barn (2,10,19,20).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
 1. Moretti ME, Verjee Z, Ito S, Koren G. Breast-feeding during maternal use of azathioprine. Ann Pharmacother 2006;40(12):2269-2272 PubMed
 2. Sau A, Clarke S, Bass J, Kaiser A, Marinaki A, Nelson-Piercy C. Azathioprine and breastfeeding: is it safe? BJOG 2007;114(4):498-501 PubMed
 3. Coulam CB, Moyer TP, Jiang NS, Zincke H. Breast-feeding after renal transplantation. Transplant Proc 1982;14(3):605-9. PubMed
 4. Christensen LA, Dahlerup JF, Schmiegelow K. Excretion of azathioprine metabolites in maternal milk. Gut 2005;54(Suppl VII):A45
 5. Christensen LA, Dahlerup JF, Nielsen MJ, Fallingborg JF, Schmiegelow K. Azathioprine treatment during lactation. Aliment Pharmacol Ther. 2008;28(10):1209-13. PubMed
 6. Kane SV, Present DH. Metabolites to immunomodulators are not detected in brest milk. Am J Gastroenterol 2004;99(10 Suppl):246-247
 7. Gardiner SJ, Gearry RB, Roberts RL, Zhang M, Barclay ML, Begg EJ. Exposure to thiopurine drugs through breast milk is low based on metabolite concentrations in mother-infant pairs. Br J Clin Pharmacol 2006;62(4):453-6. PubMed
 8. Gardiner SJ, Gearry RB, Roberts RL, Zhang M, Barclay ML, Begg EJ. Comment: Breast-feeding during maternal use of azathioprine. Ann Pharmacother 2007;41(4):719-20. PubMed
 9. Bernard N, Garayt C, Chol F, Vial T, Descotes J. Prospective clinical and biological follow-up of three breastfed babies from azathioprine-treated mothers. Fundam Clin Pharmacol 2007;21(Suppl 1):62-3.
 10. Khare MM, Lott J, Currie A, Howarth E. Is it safe to continue azathioprine in breast feeding mothers? J Obstet Gynaecol 2003;23(Suppl 1):S48
 11. Grekas DM, Vasiliou SS, Lazarides AN. Immunosuppressive therapy and breast-feeding after renal transplantation. Nephron 1984;37(1):68 PubMed
 12. Nyberg G, Haljamae U, Frisenette-Fich C, Wennergren M, Kjellmer I. Breast-feeding during treatment with cyclosporine. Transplantation 1998;65(2):253-255. PubMed
 13. Azathioprine. Lactmed (drugs and lactation database). Tillgänglig via: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT
 14. Angelberger S, Reinisch W, Messerschmidt A, Miehsler W, Novacek G, Vogelsang H et al. Long-term follow-up of babies exposed to azathioprine in utero and via breastfeeding. J Crohns Colitis. 2011;5:95-100. PubMed
 15. Zelinkova Z, De Boer IP, Van Dijke MJ, Kuipers EJ, Van Der Woude CJ. Azathioprine treatment during lactation. Aliment Pharmacol Ther. 2009;30:90-1; author reply 91. PubMed
 16. Munoz-Flores-Thiagarajan KD, Easterling T, Davis C, Bond EF. Breast-feeding by a cyclosporine-treated mother. Obstet Gynecol 2001;97(5 Pt 2):816-818. PubMed
 17. Werner M, Björnsson E, Prytz H, Lindgren S, Almer S, Broomé U et al. Autoimmune hepatitis among fertile women: strategies during pregnancy and breastfeeding?. Scand J Gastroenterol. 2007;42(8):986-91. PubMed
 18. de Meij TG, Jharap B, Kneepkens CM, van Bodegraven AA, de Boer NK, Dutch Initiative on Crohn and Colitis. Long-term follow-up of children exposed intrauterine to maternal thiopurine therapy during pregnancy in females with inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2013;38(1):38-43. PubMed
 19. Bernard N, Gouraud A, Paret N, Cottin J, Descotes J, Vial T . Azathioprine and breastfeeding: long-term follow-up. Fundam Clin Pharmacol. 2013;27(Suppl 1:12):Abstract 05-03.
 20. Beswick L, Shukla D, Friedman A, Fazal M, Florin T, Andrews J, et al. National audit: Assessing the use and safety of allopurinol thiopurine co-therapy in pregnant females with inflammatory bowel disease. J Gastroenterol Hepatol. 2016;31(Suppl 2):128-129.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.