Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azelainsyra

Klassificering: 1

Preparat: Finacea, Finacea®, Skinoren®

ATC kod: D10AX03

Substanser: azelinsyra

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara försumbar då azelainsyra är en endogen substans med låg systemisk exponering vid topikal användning.

Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk i okänd grad (1). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. SPC Skinoren

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter