Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azelastin

Klassificering: 1

Preparat: Dymista, Lastin®

ATC kod: R01AC03, R01AD58, S01GX07

Substanser: azelastin, azelastinhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Azelastinnivån är normalt mycket låg eller under detektionsgränsen hos den behandlade modern (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Azelastin (Lastin) Produktresumé (SPC). Meda

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter