Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azitromycin

Klassificering: 3

Preparat: Azasite, Azithrocare, Azithromycin 2care4, Azithromycin Actavis, Azithromycin Jubilant, Azithromycin Krka, Azithromycin Mylan, Azithromycin Orifarm, Azithromycin Sandoz, Azithromycin STADA, Azitromax, Azitromycin Ebb, Azyter

ATC kod: J01FA10, S01AA26

Substanser: azitromycin, azitromycin (dihydrat), azitromycin (monohydrat)

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Azitromycins långa halveringstid innebär att risken för friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig även vid intag av enstaka doser. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till mer än 12,2 % och barndosen beräknas till minst 6,8 mg/L (maternell dos 500 mg) vilket är minst ca 10 % av rekommenderad terapeutisk dos för barn över sex månader (2,3). Inga negativa effekter har rapporterats hos 28 ammade barn (2, 7). I en studie exponerades 10 av 55 barn för azitromycin via bröstmjölk, sju av de 55 barnen hade hudutslag, diarré, minskad aptit, eller somnolens, övriga hade inga biverkningar. Tyvärr framgår det inte vilka av barnen som ammades av mödrar som behandlades med azitromycin (4). En viss ökad risk för pylorusstenos hos spädbarn till ammande mödrar efter förskrivning av makrolider har diskuterats i en obekräftad receptförskrivningsstudie (5) och i en fallrapport (6) men kunde inte visas i en annan studie (4). En ökad risk för pylorusstenos hos spädbarn till ammande mödrar (0-13 dagar efter födsel) efter förskrivning av makrolider sågs i en annan registerbaserad kohortstudie (8).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Sutton A, Acosta E, Larson K. Azithromycin accumulates in breast milk following a single dose for cesarean prophylaxis. Am J Obstet Gynecol 2014;210(Suppl 1)S235. PubMed
  3. Kelsey JJ, Moser LR, Jennings JC, Munger MA. Presence of azithromycin breast milk concentrations: a case report. Am J Obstet Gynecol. 1994;170(5 Pt 1):1375-1376 PubMed
  4. Goldstein LH, Berlin M, Tsur L, Bortnik O, Binyamini L, Berkovitch M. The safety of macrolides during lactation. Breastfeed Med. 2009;4:197-200. PubMed
  5. Sorensen HT, Skriver MV, Pedersen L et al. Risk of infantile hypertrophic pyloric stenosis after maternal postnatal use of macrolides. Scand J Infect Dis. 2003;35:104-6. PubMed
  6. Stang H. Pyloric stenosis associated with erythromycin ingested through breastmilk. Minn Med. 1986;69:669-70, 682. PubMed
  7. Salman S, Davis TM, Page-Sharp M, Camara B, Oluwalana C, Bojang A et al. Pharmacokinetics of Transfer of Azithromycin into the Breast Milk of African Mothers. Antimicrob Agents Chemother. 2015;60(3):1592-9. PubMed
  8. Lund M, Pasternak B, Davidsen RB, Feenstra B, Krogh C, Diaz LJ et al. Use of macrolides in mother and child and risk of infantile hypertrophic pyloric stenosis: nationwide cohort study. BMJ. 2014;348:g1908. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.