Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aztreonam

Klassificering: 1

Preparat: Azactam, Azactam®, Cayston

ATC kod: J01DF01

Substanser: aztreonam, aztreonamlysin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från minst 12 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max <1% och barndosen beräknas till 0,4 mg/L (maternell dos 1gx3) vilket kan jämföras med att terapeutisk dos för barn i samma storlek är 600 mg/dygn (2-4). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Fleiss PM, Richwald GA, Gordon J et al. Aztreonam in human serum and breast milk. Br J Clin Pharmacol. 1985;19:509-11. PubMed
  3. Fleiss PM, Devlin R, Richwald GA, Stern M, Gordon J. Aztreonam excretion in human milk . Clin Pharmacol Ther . 1984;35:240.
  4. Ito K, Hirose R, Tamaya T, Yamada Y, Izumi K. [Pharmacokinetic and clinical studies on aztreonam in the perinatal period]. Jpn J Antibiot. 1990;43:719-26. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter