Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Baklofen

Klassificering: 1

Preparat: Baclofen Sintetica, Baklofen 2care4, Baklofen Alternova, Baklofen Bluefish, Baklofen Ebb, Baklofen Mylan, Lionova, Lioresal, Lioresal®

ATC kod: M03BX01

Substanser: baklofen

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 6,6% (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett delvis ammat barn (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Eriksson G, Swahn CG. Concentrations of baclofen in serum and breast milk from a lactating woman. Scand J Clin Lab Invest 1981;41(2):185-7. PubMed
  2. Moran LR, Almeida PG, Worden S, Huttner KM. Intrauterine baclofen exposure: a multidisciplinary approach. Pediatrics 2004;114(2):e267-e269. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.