Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Balsalazid

Klassificering: 2

Preparat: Colazid®

ATC kod: A07EC04

Substanser: balsalazid, balsalaziddinatrium (dihydrat)

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg, men barnet bör observeras för biverkningar (såsom diarré).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Balsalazid är en prodrug till mesalazin (10).

Mesalazin
Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-6). Baserat på data från 24 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (2-4, 6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 18 ammade barn (6-8). Diarré har rapporterats hos två ammade barn (7, 9).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Mezavant (mesalazin). Produktresumé. Läkemedelsverket. [updated 2019-02-08, cited 2019-04-23]
  2. Jenss H, Weber P, Hartmann F. 5-Aminosalicylic acid and its metabolites in breast milk during lactation. Am J Gastroenterol. 1990;85:331. Letter. PubMed
  3. Klotz U, Harings-Kaim A. Negligible excretion of 5-aminosalicylic acid in breast milk. Lancet. 1993;342(8871):618-9. PubMed
  4. Christensen LA, Rasmussen SN, Hansen SH. Disposition of 5-aminosalicylic acid and N-acetyl-5-aminosalicylic acid in fetal and maternal body fluids during treatment with different 5-aminosalicylic acid preparations. Acta Obstet Gynecol Scand. 1994;73(5):399-402. PubMed
  5. Silverman DA, Ford J, Shaw I, Probert CS. Is mesalazine really safe for use in breastfeeding mothers?. Gut. 2005;54(1):170-1. PubMed
  6. Datta P, Rewers-Felkins K, Kallem RR, Baker T, Hale TW. Determination of Mesalamine levels in Human Milk as a Function of Dose. Breastfeed Med. 2019;14(2):98-101. PubMed
  7. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
  8. Xu Y, Tan B, Ma L, Song Y, Zhou X, Qi Q, et al. Case Report Inflammatory bowel disease in pregnancy: a report of 7 cases and review of the literature. Int J Clin Exp Med. 2017;10(3):5525-5532.
  9. Nelis GF. Diarrhoea due to 5-aminosalicylic acid in breast milk. Lancet. 1989;1(8634):383. PubMed
  10. SPC Colazid (balsalazid). Almirall, S.A.. (citerad 2019-04-17)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter