Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bambuterol

Klassificering: 2

Preparat: Bambec®

ATC kod: R03CC12

Substanser: bambuterol, bambuterolhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.  Uppmärksamhet på eventeulla biverkningar hos barnet så som takykardi rekommenderas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk och kliniska data på barn saknas. Bambuterol metaboliseras dock till terbutalin för vilken det finns data.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter