Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Beklometason

Klassificering: 1

Preparat: AeroBec, AeroBec Autohaler, Beclomet® Easyhaler, Becotide®, Becotide® Nasal, Innovair, Innovair nexthaler, Trimbow

ATC kod: R01AD01, R03AK08, R03AL09, R03BA01

Substanser: beklometason, beklometasondipropionat, beklometasondipropionat (vattenfritt), beklometasondipropionatmonohydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.