Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Belatacept

Klassificering: 3

Preparat: NULOJIX

ATC kod: L04AA28

Substanser: belatacept

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn kan inte bedömas på grund av avsaknad av data, men en teoretisk risk för påverkan på barnets immunsystem och allvarliga biverkningar kan inte uteslutas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter