Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Belimumab

Klassificering: 3

Preparat: Benlysta

ATC kod: L04AA26

Substanser: belimumab

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas och övergången till bröstmjölk är ofullständigt dokumenterad, kan risken för ammade barn inte bedömas. Den eventuella lokaleffekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd. Substansens farmakodynamik och farmakokinetik gör att det bedöms föreligga en risk för ammande barn.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter