Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bendroflumetiazid

Klassificering: 3

Preparat: Bendroflumetiazid Alternova, Bendroflumetiazid Evolan, Centyl® K, Centyl® K mite, Salures®

ATC kod: C03AA01, C03AB01

Substanser: bendroflumetiazid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med bendroflumetiazid under amning bör barnet tillväxt följas noggrant.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Diuretika kan påverka amningen genom att minska mjölkproduktionen (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Healy M. Suppressing lactation with oral diuretics. Lancet 1961;1353-4.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.