Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Benserazid

Klassificering: 3

Preparat: Levodopa/Benserazid 2care4, Levodopa/Benserazid Ebb, Levodopa/Benserazid Orifarm, Levodopa/Benserazid ratiopharm, Madopar, Madopar Depot, Madopar Quick, Madopar Quick mite, Madopark®, Madopark® Depot, Madopark® Quick, Madopark® Quick mite

ATC kod: N04BA02

Substanser: benserazid, benserazidhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas kan risken för barnet inte bedömas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i okänd grad (1). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Dollery C Sir, editor. Therapeutic drugs. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.