Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensoylperoxid

Klassificering: 2

Preparat: Basiron® AC, Basiron® AC Wash, Brevoxyl, Duac®, Epiduo, Stioxyl

ATC kod: D10AD53, D10AE01, D10AF51

Substanser: bensoylperoxid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risk för påverkan på barnet troligen låg vid topikal administering då absorbtionen är låg (1).

Bakgrund

Kliniska data saknas. Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Leachman SA, Reed BR. The use of dermatologic drugs in pregnancy and lactation. Dermatol Clin. 2006;24:167-97. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.