Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensydamin

Klassificering: 3

Preparat: Andolex, Bertolix, Coldamin, Coldyx citron, Coldyx honung-apelsin, Zyx apelsin & honung, Zyx citron, Zyx eukalyptus, Zyx mint

ATC kod: A01AD02, R02AX03

Substanser: bensydamin, bensydaminhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.