Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensylbensoat

Klassificering: 1

Preparat: Tenutex®

ATC kod: P03AA54

Substanser: bensylbensoat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Bensylbensoat låga topikala biotillgänglighet innebär att risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter