Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Betametason - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Betametason Trimb, Betametason-neomycin i Essex kräm APL, Betnovat, Betnovat®, Betnovat® med chinoform, Betnovate, Bettamousse, Calcipotriol/Betamethasone Sandoz, Celeston® valerat, Daivobet, Daivobet®, Diproderm®, Diprolen®, Diprosalic, Diprosalic®, Diprotit, Dovobet, Dovobet®, Enstilar, Enstilar®, Fusidinsyra/Betametason LEO, Kalcipotriol/Betametason Ebb, Xamiol, Xamiol®

ATC kod: D05AX52, D07AC01, D07BC01, D07CC01, D07XC01, S02BA07

Substanser: betametason, betametasonacetat, betametasondipropionat, betametasonnatriumfosfat, betametasonvalerat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.