Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Betametason - systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: BENTELAN 0,5 mg, Betametason AB Unimedic, Betametason Alternova, Betametason Evolan, Betamethasone, Betamethasone American Regent, Betapred, Betnesol, CELESTAMINE N0,5 Tabletten, Celeston® bifas®

ATC kod: H02AB01

Substanser: betametason, betametasonacetat, betametasondipropionat, betametasonnatriumfosfat, betametasonvalerat

Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Dock viss osäkerhet vid högre doser framför allt vid upprepad dosering.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.