Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bezafibrat

Klassificering: 3

Preparat: Bezalip®, Bezalip® Retard

ATC kod: C10AB02

Substanser: bezafibrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes. Eventuell inverkan på barnets lipidmetabolism är okänd.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter