Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bibrokatol

Klassificering: 1

Preparat: Noviform®

ATC kod: S01AX05

Substanser: bibrokatol

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då ingen systemisk absorption av bibrokatol har dokumenterats (1), förefaller risken för barnet vara försumbar.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk efter topikalt administrerat bibrokatol saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Bibrokatol (Noviform) (SPC) Meda.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter