Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bimatoprost

Klassificering: 1

Preparat: Bimatoprost Ebb, Bimatoprost STADA, Ganfort, LUMIGAN, Lumigan®

ATC kod: S01ED51, S01EE03

Substanser: bimatoprost

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Bimatoprosts farmakokinetik innebär att risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Bimatoprost är strukturellt relaterad till prostaglandinF2alfa, som finns naturligt i bröstmjölk (1,2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Drugline nr 23555, 2008-04-04. PubMed
  2. Shimizu T, Yamashiro Y, Yabuta K. Prostaglandin E1, E2, and F2 alpha in human milk and plasma. Biol Neonate 1992;61(4):222-225. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.