Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Biperiden

Klassificering: 3

Preparat: Akineton Desma, Akineton®

ATC kod: N04AA02

Substanser: biperiden, biperidenhydroklorid, biperidenlaktat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas. Biperiden kan möjligen minska mjölkproduktionen hos modern.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i okänd grad (1). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. SPC Akineton

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter