Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bisakodyl

Klassificering: 1

Preparat: Dulcolax, Dulcolax®, Toilax®

ATC kod: A06AB02, A06AG02

Substanser: bisakodyl

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Bisakodyl, en prodrug, har låg absorptionsgrad varför risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk är ofullständig. Hos åtta kvinnor var koncentrationen av den aktiva metaboliten bis-(p-hydroxyfenyl)-pyridyl-2-metan (BHPM) under detektionsgränsen (1 ng/mL) (1). Den maximala relativa barndosen kan inte beräknas då halveringstiden är okänd. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Friedrich C, Richter E, Trommeshauser D, de Kruif S, van Iersel T, Mandel K et al. Absence of excretion of the active moiety of bisacodyl and sodium picosulfate into human breast milk: an open-label, parallel-group, multiple-dose study in healthy lactating women. Drug Metab Pharmacokinet. 2011;26(5):458-64. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter