Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bisoprolol

Klassificering: 3

Preparat: Bisocard, Bisomyl, Bisoprolol Accord, Bisoprolol Actavis, Bisoprolol Krka, Bisoprolol Mylan, Bisoprolol Orifarm, Bisoprolol Orion, Bisoprolol ratiopharm, Bisoprolol Sandoz, Bisoprolol STADA®, Bisoprolol Teva, Bisoprolol Vitabalans, Bisostad, Emconcor®, Emconcor® CHF, Speridol

ATC kod: C07AB07

Substanser: bisoprolol, bisoprololfumarat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas helt. Om man trots detta väljer att behandla med bisoprolol under amning bör barnet observeras för symtom på betablockad.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.