Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bivalirudin

Klassificering: 2

Preparat: Angiox, Bivalirudin Accord, Bivalirudin Reig Jofre

ATC kod: B01AE06

Substanser: bivalirudin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Bivaluridin bryts troligen ned i mag-tarmkanalen vilket innebär att risken för barnet bedöms vara måttlig. Undvik amning tre timmar efter administrerad dos(1).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.