Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Botulinumtoxin

Klassificering: 3

Preparat: Azzalure, Bocouture, Bocouture®, Botox, Dysport®, Myobloc, NeuroBloc, VISTABEL®, Xeomin

ATC kod: M03AX01

Substanser: botulinumtoxin, botulinumtoxin typ a, Clostridium botulinum neurotoxin typ A hemagglutininkomplex, Clostridium botulinum typ A neurotoxin, Clostridium botulinum typ B-toxin, Clostridium botulinum typ C-toxoid, clostridium botulinum, typ a, clostridium botulinum, typ b, clostridium botulinum, typ c

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Uppgift om passage till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter rapporterades hos ett ammat barn till en kvinna med botulism (1).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Middaugh J. Botulism and breast milk. N Engl J Med. 1978;298:343. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.