Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brimonidin

Klassificering: 3

Preparat: Alphagan, Alphagan®, Brimonidin 2care4, Brimonidin Bluefish, Brimonidin Hexal, Brimoratio, Brymont, Combigan, Combigan®, Glaudin, MIRVASO, SIMBRINZA

ATC kod: D11AX, D11AX21, S01EA05, S01EC54, S01ED51

Substanser: brimonidin, brimonidintartrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas. Om amning sker bör barnet observeras med avseende på biverkningar som till exempel hypertoni och arytmier.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.