Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brinzolamid

Klassificering: 3

Preparat: AZARGA, AZOPT, Brinzolamid Ebb, Brinzolamid Stada, Brinzolamide 2care4, Brinzolamide Orifarm, Brinzolamide Sandoz, SIMBRINZA

ATC kod: S01EC04, S01EC54, S01ED51

Substanser: brinzolamid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid terapeutiska doser med ledning av brinzolamids långsamma elimination. För att reducera den systemiska absorptionen rekommenderas nasolakrimal ocklusion eller slutande av ögonlocken efter tillförsel.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.