Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brodalumab

Klassificering: 3

Preparat: Kyntheum

ATC kod: L04AC12

Substanser: brodalumab

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Substansens påverkan på immunsystemet och dess långa halveringstid gör att en risk för ammade barn inte kan uteslutas. Den eventuella lokaleffekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter