Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bromfenak

Klassificering: 1

Preparat:

Substanser: bromfenak

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Bromfenaks farmakokinetik (1) (försumbar systemisk absorption) innebär att risken för barnet anses vara försumbar.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Yellox ögondroppar (bromfenak) Bausch & Lomb UK. Uppdaterad 2011-12-07

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter