Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bromhexin

Klassificering: 2

Preparat: Bisolvon, Bisolvon Boehringer Ingelheim, Bisolvon Citron, Bisolvon druppels voor kinderen, Bisolvon Jordgubb, Bisolvon X, Bisolvon®, Bromhex, Bromhexin ABECE, Bromhexin Apofri, Coldmexin, Mollipect®

ATC kod: R05CB02, R05CB10

Substanser: bromhexin, bromhexinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risk för påverkan på barnet är troligtvis låg vid terapeutiska doser, men kliniska data saknas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.