Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bromokriptin

Klassificering: 2

Preparat: Parlodel, Pravidel, Pravidel®

ATC kod: G02CB01, N04BC01

Substanser: bromokriptin, bromokriptinmesilat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Bromokriptin förväntas dock reducera mjölkmängden hos modern.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Den relativa barndosen beräknas till <1% (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 16 ammade barn (1,2,3), varav 14 barn ammades i endast tre dagar (1). Eftersom en av indikationerna för substansen är hämning eller avbrytande av laktationen avråds det generellt från amning vid behandling. På annan indikation och om det är medicinskt nödvändigt att behandla modern utgör det knappast någon risk för barnet.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Peters F, Geisthovel F, Breckwoldt M. Serum prolactin levels in women with excessive milk production. Normalization by transitory prolactin inhibition. Acta Endocrinol (Copenh) 1985;(109):463-6. PubMed
  2. Verma S, Shah D, Faridi M M. Breastfeeding a baby with mother on Bromocripine. Indian J Pediatr 2006;(73):435-6. PubMed
  3. Canales E S, Garcia I C, Ruiz J E, Zarate A. Bromocriptine as prophylactic therapy in prolactinoma during pregnancy. Fertil Steril 1981;(36):524-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter