Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Budesonid - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Assieme forte Turbuhaler, Assieme mite Turbuhaler, Assieme Turbuhaler, Budenofalk, Budesonid 2care4, Budesonid Arrow, Budesonid Mylan, Budesonid Orifarm, Budesonid Teva, Budesonide STADA, Budesonide Teva Pharma, Bufomix Easyhaler, Desonix, DuoResp Spiromax, Entocort®, Giona Easyhaler®, Livicort, Novopulmon® Novolizer®, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler, Pulmicort®, Pulmicort® Turbuhaler®, Rhinocort Aqua, Rhinocort Turbuhaler, Rhinocort® Aqua, Rhinocort® Turbuhaler®, Rilast forte Turbuhaler, Rilast Turbuhaler, Sinestic forte Turbuhaler, Sinestic Turbuhaler, Symbicort, Symbicort forte Turbuhaler, Symbicort mite Turbuhaler, Symbicort Turbuhaler, Symbicort® forte Turbuhaler®, Symbicort® mite Turbuhaler®, Symbicort® Turbuhaler®

ATC kod: A07EA06, R01AD05, R03AK07, R03BA02

Substanser: budesonid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% vid inhalationsbehandling (1). Icke kvantifieringsbara  halter (<0,04 nmol/L) har uppmätts hos fem barn (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos åtta ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Falt A, Bengtsson T, Kennedy BM, Gyllenberg A, Lindberg B, Thorsson L et al. Exposure of infants to budesonide through breast milk of asthmatic mothers. J Allergy Clin Immunol 2007;120(4):798-802. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.