Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Budesonid - systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Budenofalk, Budenofalk®, Budesonid Orifarm, Cortiment, Entocir, Entocord, Entocort, Entocort®, Intesticort, Nefecon

ATC kod: A07EA06

Substanser: budesonid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Viss osäkerhet vid högre doser steroider, men några negativa effekter på barn har inte observerats.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% vid inhalationsbehandling (1). Icke kvantifieringsbara  halter (<0,04 nmol/L) har uppmätts hos fem barn (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos åtta ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Falt A, Bengtsson T, Kennedy BM, Gyllenberg A, Lindberg B, Thorsson L et al. Exposure of infants to budesonide through breast milk of asthmatic mothers. J Allergy Clin Immunol 2007;120(4):798-802. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.