Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bumetanid

Klassificering: 3

Preparat: Burinex®

ATC kod: C03CA02

Substanser: bumetanid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med bumetanid under amning bör barnets tillväxt följas noggrant.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Diuretika kan påverka amningen genom att minska mjölkproduktionen (1,2,3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Healy M. Suppressing lactation with oral diuretics. Lancet 1961;1353-4.
  2. De Gezelle H, Dhont M, Thiery M, Parewyck W. Puerperal lactation suppression and prolactin. Acta Obstet Gynecol Scand. 1979;58:469-72. PubMed
  3. Stout G. Suppression of lactation. Br Med J. 1962;(21):1150.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter