Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bupivakain

Klassificering: 1

Preparat: Bucain, Bupivacain 0,5 % mit Epinephrin 0,0005 % (1:200 000) JENAPHARM, Bupivacaine Accord, Bupivakain AB Unimedic, Bupivakain-fentanyl-adrenalin AB Unimedic, Bupivakain-fentanyl-adrenalin APL, Bupivakain-morfin APL, Bupivakain-Sufentanil AB Unimedic, Bupivakain-sufentanil APL, Exparel, Marcain, Marcain adrenalin, Marcain spinal tung, Marcain®, Marcain® adrenalin, Marcain® spinal, Marcain® spinal tung, Marcain-Adrenalin

ATC kod: N01AH, N01AH51, N01BB01, N01BB51, N02AA51

Substanser: bupivakain, bupivakainhydroklorid (monohydrat), bupivakainhydroklorid, vattenfri

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 42 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1,2,5). Inga mätbara koncentrationer kunde påvisas hos ett barn (3). Inga negativa effekter har rapporterats hos 81 ammade barn (1,3,4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Ortega D, Viviand X, Lorec AM, Gamerre M, Martin C, Bruguerolle B. Excretion of lidocaine and bupivacaine in breast milk following epidural anesthesia for cesarean delivery. Acta Anaesthesiol Scand 1999;43:394-7. PubMed
  2. Naulty JS, Osheimer G, Datta S, Weiss JB. Bupivacaine in breast milk following epidural anesthesia for vaginal delivery. Reg Anesth 1983;8(January-March):44-45.
  3. Baker PA, Schroeder D. Interpleural bupivacaine for postoperative pain during lactation. Anesth Analg 1989;69(3):400-402. PubMed
  4. Chang ZM, Heaman MI. Epidural analgesia during labor and delivery: effects on the initiation and continuation of effective breastfeeding. J Hum Lact 2005;21(3):305-314. PubMed
  5. Bolat E, Bestas A, Bayar MK, Ozcan S, Erhan OL, Ustundag B. Evaluation of levobupivacaine passage to breast milk following epidural anesthesia for cesarean delivery. Int J Obstet Anesth. 2014;23(3):217-21. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.