Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Buprenorfin

Klassificering: 2

Preparat: Bunalict, Buprefarm, Bupremyl, Buprenorfin Actavis, Buprenorfin Evolan, Buprenorphine Bluefish, Buprenorphine Ethypharm, Buprenorphine G.L. Pharma, Buprenorphine Glenmark, Buprenorphine Orifarm, Buprenorphine Sandoz, Buprenorphine STADA, Buprenorphine Teva, Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma, Buprenorphine/Naloxone Mylan, Buvidal, Espranor, Norspan, Norspan®, Sublocade, Suboxone, Subutex, Subutex®, Temgesic, Temgesic®, Transtec, Zubsolv

ATC kod: N02AE01, N07BC01, N07BC51

Substanser: buprenorfin, buprenorfinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom obstipation, sedering och andningsdepression.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-6). Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 3 % (1-3). Låga plasmakoncentrationer (upp till 5,7 nmol/L) har uppmätts hos fem ammade barn, hos ytterligare fem barn kunde buprenorfin inte detekteras (2,6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 19 barn (2-4,7-8). Lös avföring, förstoppning och utsättningssymtom vid avbruten amning har rapporterats hos sammanlagt fem ammade barn (3,8,9). Buprenorfin kan eventuellt minska mjölkproduktionen (10).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Grimm D, Pauly E, Pöschl J, Linderkamp O, Skopp G. Buprenorphine and norbuprenorphine concentrations in human breast milk samples determined by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Ther Drug Monit 2005;27(4):526-30. PubMed
  2. Lindemalm S, Nydert P, Svensson JO, Stahle L, Sarman I. Transfer of buprenorphine into breast milk and calculation of infant drug dose. J Hum Lact. 2009;25:199-205. PubMed
  3. Ilett KF, Hackett LP, Gower S, Doherty DA, Hamilton D, Bartu AE. Estimated dose exposure of the neonate to buprenorphine and its metabolite norbuprenorphine via breastmilk during maternal buprenorphine substitution treatment. Breastfeed Med. 2012;7:269-74. PubMed
  4. Marquet P, Chevrel J, Lavignasse P, Merle L, Lachâtre G. Buprenorphine withdrawal syndrome in a newborn. Clin Pharmacol Ther. 1997;62(5):569-71. PubMed
  5. Johnson RE, Jones HE, Jasinski DR, Svikis DS, Haug NA, Jansson LM et al. Buprenorphine treatment of pregnant opioid--dependent women: maternal and neonatal outcomes. Drug Alcohol Depend. 2001;63(1):97-103. PubMed
  6. Jansson LM, Spencer N, McConnell K, Velez M, Tuten M, Harrow CA et al. Maternal Buprenorphine Maintenance and Lactation. J Hum Lact. 2016;32:675-681. PubMed
  7. Schindler SD, Eder H, Ortner R, Rohrmeister K, Langer M, Fischer G. Neonatal outcome following buprenorphine maintenance during conception and throughout pregnancy. Addiction. 2003;98(1):103-10. PubMed
  8. Gower S, Bartu A, Ilett KF, Doherty D, McLaurin R, Hamilton D. The wellbeing of infants exposed to buprenorphine via breast milk at 4 weeks of age. J Hum Lact. 2014;30:217-23. PubMed
  9. Elladki H, Thill P. Buprenorphine withdrawal in an infant after cessation of breastfeeding: A case report and review of the literature. Pharmacotherapy. 2011;31(1):45e Abstract.
  10. Hirose M, Hosokawa T, Tanaka Y. Extradural buprenorphine suppresses breast feeding after cesarean section. Br J Anaesth. 1997;79:120-1 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.