Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bupropion

Klassificering: 3

Preparat: Bupropion Bluefish, Bupropion hydrochloride, Bupropion Paranova, Bupropion Pharmachim, Bupropion Sandoz, Mysimba, Wellbutrin, WELLBUTRIN, Voxra, Zyban, Zyban®

ATC kod: A08AA62, N06AX12

Substanser: bupropion, bupropionhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då risken för kramper inte kan uteslutas avrådes från behandling under amning tills dess att mer barndata föreligger.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa barndosen av bupropion och dess aktiva metaboliter beräknas till maximalt 2 % (1,2,5). Några plasmakoncentrationer har inte kunnat uppmätas hos de tre barn där koncentrationsbestämning gjorts (1,3). Ett prematurt barn hade hög koncentration i urin, medan tre fullgångna barn hade icke detekterbara koncentrationer (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (6). Sedation (1 fall) och kramper (2 fall) finns rapporterat hos barn som ammats av bupropionbehandlad mamma (4,7-9).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Briggs GG, Samson JH, Ambrose PJ, Schroeder DH. Excretion of bupropion in breast milk. Ann Pharmacother 1993;27(4):431-3. PubMed
  2. Haas JS, Kaplan CP, Barenboim D, Jacob P, III, Benowitz NL. Bupropion in breast milk: an exposure assessment for potential treatment to prevent post-partum tobacco use. Tob Control 2004;13(1):52-6. PubMed
  3. Baab SW, Peindl KS, Piontek CM, Wisner KL. Serum bupropion levels in 2 breastfeeding mother-infant pairs. J Clin Psychiatry 2002;63(10):910-1. PubMed
  4. Chaudron LH, Schoenecker CJ. Bupropion and breastfeeding: a case of a possible infant seizure. J Clin Psychiatry 2004;65(6):881-2 PubMed
  5. Davis MF, Miller HS, Nolan PE. Bupropion levels in breast milk for 4 mother-infant pairs: more answers to lingering questions. J Clin Psychiatry. 2009;70:297-8. PubMed
  6. Nonacs RM, Soares CN, Viguera AC, Pearson K, Poitras JR, Cohen LS. Bupropion SR for the treatment of postpartum depression: a pilot study. Int J Neuropsychopharmacol. 2005;8:445-9. PubMed
  7. Kelly LE, Poon S, Madadi P, Koren G. Neonatal benzodiazepines exposure during breastfeeding. J Pediatr. 2012;161:448-51. PubMed
  8. Neuman G, Colantonio D, Delaney S, Szynkaruk M, Ito S. Bupropion and Escitalopram During Lactation. Ann Pharmacother. 2014;48:928-931. PubMed
  9. Bupropion: seizures in an infant exposed through breast-feeding. Prescrire Int. 2005;14:144. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.