Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Buserelin

Klassificering: 1

Preparat: Suprecur, Suprecur®, Suprefact Depot, Suprefact®, Suprefact® Depot

ATC kod: L02AE01

Substanser: buserelin, buserelinacetat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 17 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 13 % (1). Inga mätbara koncentrationer kunde påvisas hos 16 barn. Koncentrationer upp till 0,062 ng/mL har uppmätts i urin hos 1 barn. Inga negativa effekter har rapporterats hos 17 ammade barn. I en studie där man blandade 35µg buserelin med 20 ml mjölk observerades en höjning i barnens LH nivåer i urin (2). Studien har dock vissa metodologiska brister varför det är svårt att bedöma fyndens kliniska relevans. Normalt är den orala biotillgängligheten väldigt låg då buserelin inaktiveras av peptidaser i magtarmkanalen (3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Dewart PJ, McNeilly AS, Smith SK, Sandow J, Hillier SG, Fraser HM. LRH agonist buserelin as a post-partum contraceptive: lack of biological activity of buserelin in breast milk. Acta Endocrinol (Copenh). 1987;114:185-92. PubMed
  2. Bassol S, Barraza-Vazquez A, Nava MP, Recio R. Effects of oral buserelin on urinary LH secretion in male infants. Contraception. 1997;55:311-4. PubMed
  3. Fraser HM. GnRH analogues for contraception. Br Med Bull. 1993;49:62-72. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.