Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cannabis sativa (cannabis)

Klassificering: 3

Preparat: Bediol, Bedrocan, Cannabidiol Oral Solution (CBD-OS), Epidiolex, Marinol, Marinol Abbott, Marinol Bionorica Ethics, Sativex, Sativex Oromucosal

ATC kod: A04AD10, N02, N02BG, N02BG10, N03AX24

Substanser: cannabidiol, cannabis sativa, Cannabis sativa (cannabis) blad och blomma; tjockt extrakt; koldioxid (CBD), Cannabis sativa (cannabis) blad och blomma; tjockt extrakt; koldioxid (THC), Cannabis sativa (cannabis) torkad blomma, dronabinol, tetrahydrocannabinol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Cannabis höga fettlöslighet innebär att risken för barnet anses vara hög.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1-6). En åttafaldig ökning i THC-koncentration har uppmätts i bröstmjölk, jämfört med THC-koncentration i plasma hos en kvinna (2). Kliniska data på barn ammade av mödrar som fått terapeutiska doser av cannabis saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Marchei E, Escuder D, Pallas CR, Garcia-Algar O, Gómez A, Friguls B et al. Simultaneous analysis of frequently used licit and illicit psychoactive drugs in breast milk by liquid chromatography tandem mass spectrometry. J Pharm Biomed Anal. 2011;55:309-16. PubMed
  2. Perez-Reyes M, Wall ME. Presence of delta9-tetrahydrocannabinol in human milk. N Engl J Med. 1982;307:819-20. PubMed
  3. Astley SJ, Little RE. Maternal marijuana use during lactation and infant development at one year. Neurotoxicol Teratol. 1990;12:161-8. PubMed
  4. Garry A, Rigourd V, Amirouche A, Fauroux V, Aubry S, Serreau R. Cannabis and breastfeeding. J Toxicol. 2009;2009:596149. PubMed
  5. Produktresumé Sativex (cannabis sativa). Uppdaterad 2011-12-15
  6. LactMed via http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT (citerad 2012-10-30)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.