Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cassia senna (sennosider)

Klassificering: 1

Preparat: Agiolax Madaus, Agiolax®, Linella, Pursennid® Ex-Lax

ATC kod: A06AB06, A06AB56, A06AC51

Substanser: Cassia senna (senna) frukt; torrt extrakt (6-12:1); etanol 60 %, sennabalja, Tinnevelly, sennaglykosider, sennosider (cassia senna)

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 20 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 0,6 % (1). Diarré har rapporterats hos ammade barn, men sambandet är tveksamt (2-5).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Faber P, Strenge-Hesse A. Relevance of rhein excretion into breast milk. Pharmacology. 1988;36 Suppl 1:212-20. PubMed
  2. Tyson RM, Shrader EA, Perlman HH. Tyson RM, Shrader EA, Perlman HH Drugs transmitted through breast milk Part I: Laxatives J Pediatr 1937;11:824-32. J Pediatr. 1937;11(11):824-832.
  3. Greenhalf JO, Leonard HS. Laxatives in the treatment of constipation in pregnant and breast-feeding mothers. Practitioner. 1973;210:259-63. PubMed
  4. Shelton MG. Standardized senna in the management of constipation in the puerperium: A clinical trial. S Afr Med J. 1980;57:78-80. PubMed
  5. DUNCAN AS. Standardized senna as a laxative in the puerperium; a clinical assessment. Br Med J. 1957;1:439-41. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.